Behandlingen

Osteopaten gör en grundlig undersökning med sjukdomshistoria, hållningsanalys, rörelsetester och palpation (känner på kvaliteten i vävnaden). På så vis finner Osteopaten sammanhanget mellan spänningstillstånd och symtom. Undersökningen leder till en Osteopatisk diagnos och behandlingen anpassas efter den enskilde individens behov. Med skonsamma, effektiva tekniker som verkar på djupet bearbetas kroppen för att återställa den normala rörligheten.
Behandlingen riktar sig även mot inre organ som exempelvis tarmar, lever och njurar. Den upplevs oftast som väldigt följsam, mjuk och behaglig!

Bild föreställande: Mobilitetstest