Svensk klassisk massage

Trots alla påvisbara fysiologiska fördelar, så får man aldrig glömma bort det viktigaste – massage är framförallt en njutning för både kropp och själ!

Alla borde unna sig massage någon gång per månad – för att öka välbefinnandet, städa lite i kroppen! Det borde vara mer naturligt än att lämna bilen på service. En bil som man kan byta! Var byter man kropp?

Massage har visat sig vara effektivt vid stress, oro och smärta p.g.a. ökad utsöndring av hormoner i kroppen.
Andelen stresshormoner i kroppen minskar, välbefinnandehormonerna ökar och även endorfinerna (smärtlindrande signalsubstans) går i höjden. Massage ger dig ett ökat lugn samt avslappning, vilket i sin tur även har en positiv effekt på ditt blodtryck.

Massage ökar blodcirkulationen som leder till bättre syre- och näringstillförsel i muskulaturen. Lymfsystemet stärks och immunförsvaret höjs vilket innebär att kroppens läkningsprocess förstärks och kroppen lättare kan göra sig av med slaggprodukter.

Bild föreställande: Det händer med händer!