Bild föreställande: Dr. Andrew Taylor Still - Osteopatins grundare

Osteopati - vad är det?

Osteopatin grundades av Dr. Andrew Taylor Still (1828-1917) under senare delen av 1800-talet

Osteopaten arbetar med händerna som sina verktyg för att få muskler, ligament, bindväv samt inre organ att samverka enligt medfödda principer.

Osteopati är ett system av manuella behandlingsmetoder. Den är den äldsta av de moderna manuella behandlingsmetoderna.

Osteopaten använder sig av kroppens egna rörelser för att återfå, samt bibehålla, normal (eller mera normal) kroppsfunktion. På detta vis ges kroppen ett gynnsamt utgångsläge att läka sig själv från den stress, trauma eller generella obalans som den har exponerats för eller utvecklat. Osteopatin har en unik helhetssyn, därför behandlas inte enbart det område där symtomen visar sig.

Osteopaten är för kroppen, vad en karta är för den som är vilse!

Bild föreställande: Med hjärtat i centrum!