Hur blir man Osteopat?

Skandinaviska Osteopatskolan i Göteborg var länge den enda skolan där du kunde bli Osteopat i Sverige. Efter fyra års heltidsstudier lämnar du den som Diplomerad Osteopat. Nu finns även en osteopatutbildning i Stockholm - Stockholm College of Osteopathic Medicine. Där sker studierna på deltid under fem år.

Osteopatin är stor i ursprungslandet USA. Där får endast läkare lov att studera till Osteopat. Tyskland, Schweiz och framför allt England är andra exempel på länder där Osteopatin är mera allmänt utbredd. I Sverige är trenden densamma och fler och fler får upp ögonen för Osteopatin som en alternativ väg till hälsa.

Framtidsyrke"